Laboratorij za tlak in temperaturo

V našem laboratoriju za temperaturo lahko izvajamo meritve temperature od -40 in do +600°C za vse mehanske termometre, uporovne termometre in termoelemente.
Pri naših partnerjih na terenu izvajamo meritve temperature od -25 in do +140°C.

Izvajamo meritve tlaka od -1 in do +1000 bar.

Za meritve uporabljamo referenčne instrumente, ki jih vsako leto kalibriramo pri akreditiranemu laboratoriju.

Kalibracijske naprave

Za kalibracije tlaka v laboratoriju in na terenu uporabljamo naslednjo opremo:
 

Za kalibracije temperature v laboritoriju in na terenu uporabljamo naslednjo opremo: